Vielse eller velsignelse

Vielse

Er man bosiddende i Nørrevang Sogn eller foreligger der tilknytning til kirken og er mindst én af parterne medlem af folkekirken, kan man blive viet i Nørrevangskirken.

Bestilling af vielsen sker ved henvendelse til kirkekontoret. Kordegnen sender herpå en bekræftelse af aftalen med vejledning.

Forud for vielsen skal der afgives en ægteskabserklæring til bopælskommunen. Dette gøres via www.borger.dk med NemId (dog tidligst 4. måneder før vielsen).

Kommunen udfærdiger på den baggrund en prøvelsesattest. Når prøvelsesattesten kommer retur fra kommunen, afleveres den til kirkekontoret sammen med navn og adresse på 2 vidner, som er til stede ved vielsen

Inden vielsen skal I desuden have en samtale med præsten

Eventuelle navneændringer i forbindelse med vielse skal ansøges med NemId via www.borger.dk og er gebyrfrit op til 3 mdr. efter vielsen.

Hvis den ønskede navneændring kan imødekommes, fremsendes en attestation om navneændring til anmelderens e-Boks.

 

Velsignelse

Er man medlem af Folkekirken og allerede borgerligt viet, kan man blive kirkelig velsignet i kirken.

Bestil kirkebil

Du kan bestille kirkebil på kordegnekoret.

Det skal ske inden kl. 13, sidste hverdag før gudstjenesten eller arrangementet i kirken.

Afbestilling skal ske på telefon 48 48 48 48.