Gudstjenester for daginstitutioner og skoler

Nørrevangskirken ønsker en tæt kontakt til både skoler, daginstitutioner og dagplejere og inviterer derfor jævnligt til forskellige arrangementer.

Der afholdes aldersopdelte julegudstjenester i løbet af decembermåned.

Daginstitutionerne samt dagplejerne inviteres derudover indimellem til andre aktiviteter, som såvel kan være styret fra Nørrevangskirken eller som ønske fra de enkelte dagtilbud.

Hvis man selv ønsker at komme i kirken med skolen eller daginstitutionen, uanset om det er for at synge, lære kirken at kende eller til en kort komsammen, så kontaktes præsterne eller organisterne.

   Gudstjenester