Dåb & navngivning

 

Navngivning

Alle børn skal have navn inden 6 måneder efter fødslen. Navngivningen kan ske ved en civil navngivning eller ved dåb i kirken. Et navngivet barn kan sagtens blive døbt senere.

Ønsker forældrene dåb, kontaktes kirkekontoret. Forældrene modtager en bekræftelse på aftalen om dåb, og modtager samtidig en blanket vedr. navn og faddere til udfyldning. denne skal afleveres på kirkekontoret senest 3. uger inden dåben. Faddere behøver ikke at være medlem af folkekirken, men skal selv være døbt med en kristen dåb.

Forud for dåben har forældrene en samtale med den præst, der skal døbe barnet. Forældrene kontakter præsten for aftale.

Hvis dåben ligger efter at barnet er fyldt 6 måneder, skal barnet navngives indenfor de 6 måneder.

Ønsker man at navngive barnet, anmeldes dette med NemID via www.borger.dk . Efter sagsbehandling i bopælssognet fremsendes en attestation af navngivning til forældrenes e-Boks.

Ved både dåb og navngivning kontrolleres det, at de ønskede navne er i overensstemmelse med dansk lovgivning. Man kan selv finde vejledning og oversigter på Ankestyrelsens hjemmeside: http://ast.dk/

Dåb af unge og voksne

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte kirkekontoret og aftale nærmere. Ved dåb af unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb i folkekirken. Personer over 15 år skal dog selv give samtykke til dåb.

 

 

Bestil kirkebil

Du kan bestille kirkebil på kordegnekoret.

Det skal ske inden kl. 13, sidste hverdag før gudstjenesten eller arrangementet i kirken.

Afbestilling skal ske på telefon 48 48 48 48.