Navneændring

Navneændring anmodes via www.borger.dk  med NemID, hvor gebyr (i 2020 kr. 505,00) også skal overføres med Visa/Dankort. Hvis den ønskede navneændring kan imødekommes, fremsendes en attestation om navneændring til anmelderens e-Boks.

Se den gældende navnelov.

 

Man kan finde en liste over godkendte fornavne og frie efternavne på Ankestyrelsens hjemmeside:

http://ast.dk/

 

Navneændring på bryllupsdagen er gebyrfrit i op til 3 måneder efter vielsen, hvis det medfører navnefællesskab.

Navneændring på bryllupsdagen anmeldes på www.borger.dk ved brug af NemID

 

Læs mere om navneændring og navneændring på bryllupsdagen på: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring

Bestil kirkebil

Du kan bestille kirkebil på kordegnekoret.

Det skal ske inden kl. 13, sidste hverdag før gudstjenesten eller arrangementet i kirken.

Afbestilling skal ske på telefon 48 48 48 48.