Dødsfald & bisættelse eller begravelse

Dødsfald

Efter et dødsfald skal en læge tilse afdøde og skrive dødsattesten. Lægen anmelder dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, so afdøde havde popæl i.

Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. 

Begravelse eller bisættelse

Bedemanden eller de pårørende skal anmode om begravelse eller bisættelse. Hvis du overlader det til bedemanden at sende anmodningen, skal du først udfylde en fuldmagt til bedemanden. Fuldmagten kan du finde på www.borger.dk. Hvis pårørende selv vil anmode om ligbrænding eller begravelse, gøres det med MitId på www.borger.dk. Hvis digital selvbetjening ikke kan anvendes, skal du som pårørende kontakte begravelsesmyndigheden.

Begravelse eller bisættelse kan først foregå, når afgørelsen er foretaget af begravelsesmyndigheden.  De pårørende skal beslutte, om der skal finde en jordbegravelse eller kremering sted.
Ønskes en kirkelig handling skal denne normalt finde sted inden 14 dage efter dødsfaldet. Senest 8 dage efter dødsfaldet skal begravelsen eller bisættelsen dog finde sted.

Kirkelig begravelse

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, medvirker en præst ved begravelsen eller bisættelsen, med mindre afdøde har givet udtryk for andet.

Ønsker man kirkelig begravelse eller bisættelse, tager man kontakt til kirkens præster for at aftale tidspunkt for den kirkelige handling.

Alle folkekirkemedlemmer bosat i Nørrevang Sogn har ret til at blive bisat eller begravet fra sognets kirke. Det samme gælder for personer med særlig tilknytning.

Bestil kirkebil

Du kan bestille kirkebil på kordegnekoret.

Det skal ske inden kl. 13, sidste hverdag før gudstjenesten eller arrangementet i kirken.

Afbestilling skal ske på telefon 48 48 48 48.