Kirkens rum

Arkitektonisk er byggeriet en helhed, men funktionelt er der tale om to selvstændige enheder: en kirke og en sognegård. De har fælles indgangsparti og våbenhus.

Sammenhængen understreges af en gennemgående ryg over hele anlægget, der giver det tyngde samt kaster ovenlys ned i kirken, i våbenhuset og i sognegårdens gennemgående “stræde”.

Over kirkens alterparti er der selvstændigt ovenlys. Altervæggen er prydet af et vindue, som symboliserer den opstigende påskemorgens sol omgivet af en korsform i bygningens konstruktion. Rummet er fri for yderligere udsmykning, idet rummet er sin egen udsmykning.

Kirkens orgel er en integreret del af rummets arkitektur. Det samme kan vi sige om de tre hejseporte, som kan indrette den vestlige del af kirkerummet til en menighedssal. Det dominerende byggemateriale er en rosa teglsten, hvoraf der er anvendt 400.000.

Farverne i de pudsede partier ligger tæt på den rosa mursten og på det marmor, der danner mønster i gulvet.

En kraftig ultramarineblå, anbragt enkelte steder på pudset, styrer farvebalancen.

Lys og farver og en harmonisk arkitektur giver den følelse af varme og højstemthed, som helt er kirkens egen.

Dåbsfad og dåbskande er fremstillet af kunstneren Jørgen Dahlerup, der ligeledes har fremstillet alterstager, altersølv og indsamlingsbøsser.