Gudstjenester

Udover søndagens højmesse holdes der i løbet af året en række gudstjenester af forskellig karakter.

Nørrevangskirkens pigekor er tjenestegørende ved højmesser og spaghettigudstjenester, mens voksenkoret medvirker ved bl.a. ældregudstjenester.

   Gudstjenester