Klokkerne

Nørrevangskirkens 2 klokker er støbt af Pierre  Paccard i Frankrig i 1989 og 1991. Den største klokke, der er stemt som A1, bærer indskriften

ALT HAR SIN STUND OG HVER EN TING UNDER HIMLEN SIN TID.

Den mindre klokke er stemt som H1 og bærer indskriften:

GIV DA GUD, AT HVOR VI BO, ALTID NÅR KLOKKERNE RINGE, FOLKET FORSAMLES I JESU TRO.

Det er klokker med en blød efterklang.