Flygelet

Som sidste nyt har Nørrevangskirken i 2017 anskaffet sig et flygel til selveste kirkerummet.

Flygelet er fra 2010 og af mærke Yamaha c5.

Flygelet har en dejlig blød klang og bliver flittig brugt til korsang, koncerter og arrangementer i kirken.